loin20409 發表於 2015-7-8 10:41:34

新開缸出了點問題

近這個月買了個2手缸,把舊缸的石換過去時唔個係咪撞到下,而家變左咁,有個少少反光位,後面摸到有少少脹咁。。。撞到應該係裂,唔會脹起左吧:L
48 x 20 x 30 吋,4 分厚。想知道各位是否也試過這樣?
其實,之前的小缸反光時也見過少少裂痕,都用了5,6年...但畢竟這個算是大缸,還是有點兒擔心會... ...:funk:
頁: [1]
查看完整版本: 新開缸出了點問題