sundee87 發表於 2015-6-26 23:18:55

我的24'垃圾缸

Cheap野獻醜請師兄們指點下


keithv3v 發表於 2015-6-27 02:58:59

加油~

freelyella 發表於 2015-6-27 05:35:40

{:6_178:},

pca 發表於 2015-6-27 08:03:04

{:6_169:}

sundee87 發表於 2015-6-27 19:20:59

想請教下豬腰應該放咩位好?

pow1234 發表於 2015-7-1 14:57:14

開得靚就唔需要轉位

Plmqaz1234 發表於 2015-7-1 16:43:34

{:6_147:}

clownfisher2010 發表於 2015-7-2 18:16:51

{:7_241:}

sundee87 發表於 2015-7-4 10:45:40

pow1234 發表於 2015-7-1 14:57 static/image/common/back.gif
開得靚就唔需要轉位

我之前放左下 因為大開燒到我其他野所以搬左上去
現在搬左返去右後既缸底 不過好逼下
吾知會吾會影響到佢?

pow1234 發表於 2015-7-4 11:44:42

sundee87 發表於 2015-7-4 10:45 static/image/common/back.gif
我之前放左下 因為大開燒到我其他野所以搬左上去
現在搬左返去右後既缸底 不過好逼下
吾知會吾會影響到 ...

珊瑚有啲品種可以互雙兼容放埋一齊
可以放埋一齊,不過有位置盡量放開小小
等佢可以伸展開大啲
頁: [1]
查看完整版本: 我的24'垃圾缸