Carlchan 發表於 2014-3-9 23:53:26

想請教下各位師兄。

有冇師兄用珊瑚骨做魚缸底?

其實有冇問題呢?定轉沙底好呢?

mortyleelee 發表於 2014-3-10 12:04:56

主要好難打理,清缸是最好的.

vsvs 發表於 2014-3-10 12:05:00

好少見,珊瑚骨做底要有底喉先OK,隙縫太大,易藏廢物,又做唔到充水層
珊瑚骨做底都可以成功,你可以去牛角宏X睇睇
如只想做感觀功能,薄沙底比珊瑚骨較美觀

Carlchan 發表於 2014-3-10 13:26:42

臣遵命{:8_267:}
頁: [1]
查看完整版本: 想請教下各位師兄。